KUF HÄLSAR

Varmt välkommen att ta del av den anrika föreningens historik och historia. Anslut dig gärna till föreningen och delta i verksamheten, som vi hoppas att vi kan bygga upp tillsammans.

Kontakt > astrid.nurmivaara(at)gmail.com

 

Kårböleutställningen 2019

30.12.2019 kl. 17:05
Kårböle by presenterades sommaren 2019 i form av en utställning på Lantbruksmuseet Emil i Vandadalen

Kårböle ungdomsförening utsåg en museigrupp som planerade, förverkligade och guidade utställningen på Lantbruksmuséet Emil under sommarsöndagarna 2019. Utställningen väckte intresse speciellt bland kårbölebor, men också tidigare kårbölebor och deras barn och barnbarn. Under sommaren besökte ca 350 personer utställningen.

Utställningen fotograferades och presenteras med fotografier i detta sammanhang.

 

Astrid Nurmivaara

Ansök om medlemskap