KUF HÄLSAR

Varmt välkommen att ta del av den anrika föreningens historik och historia. Anslut dig gärna till föreningen och delta i verksamheten, som vi hoppas att vi kan bygga upp tillsammans.

Kontakt > astrid.nurmivaara(at)gmail.com

 

Styrelse

Ordförande:

Astrid Nurmivaara

Vice ordförande:

Victor Spiby

Sekreterare:

Heidi Johansson

Kassör:

Christina Wackström

Styrelsemedlemmar:

Nils-Erik Ekström

Bo Juslin

Disa Juslin

Marit Juslin

Margareta Rasku

Suppleanter:

Synnöve Krause

Patrick Nurmivaara

Ansök om medlemskap