KUF HÄLSAR

Varmt välkommen att ta del av den anrika föreningens historik och historia. Anslut dig gärna till föreningen och delta i verksamheten, som vi hoppas att vi kan bygga upp tillsammans.

Kontakt > astrid.nurmivaara(at)gmail.com

 

Kårböle UF

HISTORISKA BYGGPÅLAR
Den livskraftiga byn Kårböle nämns redan år 1417 och hörde till de största i Helsinge. Ungdomsföreningen i Kårböle grundades år 1901, på initiativ av Anna Jernström från Malmgård i Kårböle. Anna var föreningens första ordförande i 9 år.

Intresset för föreningen var stort, med 7-9 möten under året, de första åren i Kårböle folkskola och från år 1907 i den nya ungdomslokalen Håkansberg.

Föreningens arbete var uppdelat i kommittéer och kretsar; byggnadskommittén, sångkören, dramatiska kretsen, syföreningen, trädgårdskommittén, folkdanslaget och idrottskretsen. Idrottskretsen utvecklades vidare till den välkända idrottsföreningen IF Helsinge Atlas.

Kårböle uf inledde biblioteksverksamheten år 1902 och som mest fanns det ca 700 böcker i biblioteket. Från år 1937 hölls regelbundna gymnastikövningar med uppvisningar i Kårböle och Sjöskog. Förutom de ordinarie månadsmöten hölls fester på Runebergsdagen, Svenska dagen och senare även på Självständighetsdagen.

Vid sångfesterna väcktes intresset för en bygdedräkt. Helsinge centralförbunds dräktkommitté som hade medlemmarna fru Evy Björkman från Wanda, herr Oskar Liljestrand från Helsinge kyrkoby och Toini Felin från Kårböle fastställde dräktens utseende. Idag känner vi den fortfarande som den vackra Helsingedräkten.

Helsingfors tvångsinlösning av stora områden år 1946 innebar en brutal tudelning av Kårböle. Man talade om södra Kårböle i Helsingfors och om norra Kårböle i Vanda ända fram till år 1992. Den tudelade byn, rivningen av den vandaliserade föreningslokalen och tidens anda försänkte föreningen i en 40-årig Törnrosasömn.

FRAMTIDEN
Kårböle by täcker idag i Helsingfors Gamlas, Håkansåker, Kungseken, Magnuskärr, Malmgård och i Vanda Gruvsta, Myrbacka, Klippsta och Sillböle. Om du bor på dessa områden så kan du glädjas över byns långa historia, som många kanske inte alls känner till. Promenadguidningarna i Kårböle ordnas fortsättningsvis sommartid för att berätta om byns anrika historia.

Föreningens återuppväckningsfest tillägnad Kårböle byns 600-åriga historia samlade över 60 deltagare i april 2017. Vi tror på framtiden och behovet att träffa våra medvandrare kring inspirerande verksamhet. Vi kan skapa innehållet helt utgående på det vi tycker är roligt för ”kårbölebor” i alla åldrar. Bli en glad medlem och kom med i verksamheten.

Här kan ni läsa våra stadgar 

Ansök om medlemskap